ВЕКТОР КОНСТРУКТ ЗАПОЧНА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ПЕШЕХОДЕН МОСТ НАД ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ

„Вектор Конструкт“ ЕООД започна изпълнението на пешеходен мост над Цариградско шосе в София, осигуряващ връзка между спирките на градския транспорт от двете страни на булеварда и сградата на посетителския център „Експериментариум“, част от цялостния проект за изграждането на Научно-технологичен парк. Комплексът се разполага на територията на бивше военно поделение на Четвърти километър в столицата и включва четири подобекта – „Лаборатории и офиси“, Площадкова инфраструктура и парк“, „Бизнес инкубатор“ и „Експериментаруим и посетителски център с пешеходен мост“. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурунтоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез фонда за Регионално развитие и от националния бюджет. Инвеститор е „София Тех Парк“ АД, а Главен изпълнител на „Експериментаруим и посетителски център с пешеходен мост“ – обединение „Експо Тех Парк“, включващо „Трейс Груп Холд“ АД, „Планекс“ ООД и „Иво Петров и Архитекти“ ООД.

IMG_3798IMG_3871IMG_3820IMG_4044IMG_4046IMG_4061IMG_4102IMG_4110IMG_4114IMG_4157IMG_4163IMG_4165IMG_4167IMG_4172