Преустройство и саниране приемно здание гара Пазарджик – II-ри етап

sadsa

blank-sapce

 

Проектът е реализиран по Оперативна програма „Транспорт“ на Европейския съюз.Изпълнен е на инженеринг /проектиране и изпълнение/ и включва конструктивно укрепване, цялостна подмяна на инсталациите, архитектурни рационализации и внедряване на мерки за повишаване на енергийната ефективност на приемното здание на ж.п. гара Пазарджик. След реконструкцията обектът отговаря на всички съвременни европейски изисквания за сигурна, удобна и общодостъпна среда.

Конструктивните работи включват изграждането на нови стоманобетонни стени, шайби и колони и цялостно укрепване на старите с метална конструкция. Изпълнени са нови насипи и армирани бетонови настилки. В архитектурно отношение са изградени нови билетни каси, топла чакалня, чакалня за майки с деца, търговски площи. Изцяло е подменена фасадата и дограмата на сградата. Изпълнени са нови настилки и облицовки по подове, стени и тавани, създадени са условия за достъп на инвалиди. Реконструирана е магазията към приемното здание и е рехабилитиран пешеходен подлез, свързващ гарата с градския квартал „Главиница“. Изградена е нова вертикална планировка.

 

РЕФЕРЕНЦИИ                                                                                                                                                                                                                                                                                      ПО ТЕМАТА


           

Ref_Vector-Pazardjik_001

blank-sapceblank-sapce

blank-sapce