Укрепване на път към 6-та бичкия, язовирен район Чаира

blank-sapce

 

Обектът е изпълнен на инженеринг /проектиране и изпълнение/ с цел стабилизиране на свлачище и укрепване на пътя над язовир „Чаира“ . Изградена е стоманобетонна подпорна стена двуредово анкерирана хоризонтално и вертикално в ската. Използваните анкери са IBO R38 L=5 m и L=2.5 m. Сондажните работи са изпълнени с олекотен лафет LUMESSA по метода на въжения достъп.1

В основата на стената е изградена дренажна система за отвеждане на водите. Проектираната конструкция е разделена на три секции, стъпващи върху общ фундамент. Обратният насип е изпълнен с едроломен камък Ø100 – Ø 200, уплътняван на пластове от 50 см.

Изградена е повърхностна отводнителна канавка. Възстановено е асфалтовото покритие на пътя и е монтирана нова еластична преграда

РЕФЕРЕНЦИИ                                                                                                                                                                                                                                                                                      ПО ТЕМАТА


 

blank-sapce