Рехабилитация и подновяване на железопътната отсечка Церковски – Бургас – Участък № 54 Айтос – Българово

blank-sapce

 

Обектът е част от цялостния проект за модернизация на железо пътната линия Пловдив – Бургас, финансиран по линия на Оперативна програма „Транспорт“ на Европейския съюз. Целта му е укрепване на силно ерозирал траншен изкоп в непосредствена близост до железния път с височина на откосите между 20 и 50 метра. Съгласно геоложкия доклад скалите са „андезитови туфобрекачи“ с големина от 1 до 1.5 м³, споени със силно изветрябо вулканско стъкло. През годините са регистрирани свличания на големи скални късове, довели до инциденти и щети за инфраструктурата.

Монтирани са високоякостни еластични бариери на италианската фирма Геопротекшън, модел AC 500 AC /Н=3.00 m, L=70 m, поемащи диначично натоварване от 500 Kj/ и модел AC 1000 AC /Н=4 m, L=150 m, за натоварване от 1000 Kj/. Поддържащата конструкция на бариерата е захваната от въжени анкери от типа 1х37 Ø 16 с дължина 5 метра, циментирани в отвор Ø 90. Сондажът е извършен с олекотени лафети по метода на въжения достъп. Структурата на прихващане се състои от мрежести панели от типа взаимосвързани пръстени с 6 контактни точки при диаметър на ринга от 350 мм и дебелина 12 мм.

Монтажът на еластични бариери против падъщи камъни е изключително ефективна технология, силно разпространена в алпийските държави на места, където съществува риск от откъсване на големи скални блокове и падането им върху пътна,железопътна и цивилна инфраструктура. Преграда с клас на поемане на натоварване от 500 Kj, например, може да поеме динамичен удар от свободно падащ монолитен блок от 30 метра с обем от 1.5 м³

РЕФЕРЕНЦИИ                                                                                                                                                                                                                                                                                      ПО ТЕМАТА


 

blank-sapce