Ремонтни работи на път III-822 Самоков – Живково – Ихтиман

blank-sapce

 

Проектът е реализиран по Оперативна програма „Транспорт“ на Европейския съюз.Изпълнен е на инженеринг /проектиране и изпълнение/ и включва конструктивно укрепване, цялостна подмяна на инсталациите, архитектурни рационализации и внедряване на мерки за повишаване на енергийната ефективност на приемното здание на ж.п. гара Пазарджик. След реконструкцията обектът отговаря на всички съвременни европейски изисквания за сигурна, удобна и общодостъпна среда.

Габионите имат множество предимства спрямо други укрепителни технологии:

-Те представляват самодрениращи се елементи, което ги прави подходящи при защита срещу ерозия на речни корита, стръмни откоси и скатове.

-Могат да поемат голямо количество енергия и вследствие на възможността си за ограничена вътрешна деформация, намаляват активния земен натиск, действащ върху подпорната стена.

-допускат прорастването на растения и дървета и по този начин отлично се вписват в заобикалящата ги околна среда, запазвайки в максимална степен естествения вид на ландшафта.

РЕФЕРЕНЦИИ                                                                                                                                                                                                                                                                                      ПО ТЕМАТА


 

blank-sapce