Реконструкция и Модернизация на НГДЕК „Константин Кирил Философ”

blank-sapce

 

Проектът е реализиран по Оперативна програма Регионално развитие на Европейския съюз и представлява основен ремонт на сградата на училището и прилежащите му дворни части с цел реновиране, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на общодостъпна среда.

Изградена е нова конструкция за пътнически асансьор във високата част на училището, както и рампи и платформи за инвалиди. Подменени са инсталациите /електро, В и К и отоплителна/ и са изпълнени предписания за пожарна и аварийна безопасност на сградата.

Сградата е топлоизолирана от външната страна, а отвътре е извършен ремонт на стаите, санитарните възли и общите части. Изпълнена е нова вертикална планировка, включваща спортните площадки и съоръжения.

 

РЕФЕРЕНЦИИ                                                                                                                                                                                                                                                                                      ПО ТЕМАТА


 

blank-sapce

blank-sapce