Поставяне на предпазна мрежа на скатове /шкарпи/ по път I-1 „София – Кулата“ от км. 377.056 до км. 396.530

blank-sapce

 

Изпълнени СМР:

  • Обезопасени са 4 слаби участъка
  • Обрушени са 29 110 м2 скални откоси
  • Извозени са 310 м³ земно-скални маси
  • Общата замрежена площ е 29 110 м² 

 

РЕФЕРЕНЦИИ                                                                                                                                                                                                                                                                                      ПО ТЕМАТА


 

blank-sapce