Обрушване и замрежване на скални откоси в обхвата на републикански път III-866 Девин – Кричим – Стамболийски за осигуряване на безопасно движение

blank-sapce

 

Изпълнени СМР:

  • Обезопасени са 10 слаби участъка
  • Обрушени са 47 140 м² скални откоси
  • Извозени са 950 м³ земно-скални маси
  • Общата замрежена площ е 28 390 м²

 

РЕФЕРЕНЦИИ                                                                                                                                                                                                                                                                                      ПО ТЕМАТА


 

blank-sapce