Обрушване и замрежване на скални откоси в обхвата на републикански път II-86 /I-8/ Асеновград – Смолян, за осигуряване на непрекъснато и безопасно движение

blank-sapce

 

Изпълнени СМР:

  • Обезопасени са 5 слаби участъка
  • Обрушени са 41 000 м² скални откоси
  • Извозени са 800 м³ земно-скални маси
  • Общата замрежена площ е 30 170 м²

 

РЕФЕРЕНЦИИ                                                                                                                                                                                                                                                                                      ПО ТЕМАТА


 

blank-sapce