Обезопасяване на скални откоси на Път II-58 Черноочене – Асеновград от км. 13+755 до км. 17+581

blank-sapce

 

Изпълнени СМР:

  • Обезопасени са 3 слаби участъка
  • Обрушени са 17 800 м² скални откоси
  • Извозени са 550 м³ земно-скални маси
  • Общата замрежена площ е 12 000 м²

 

РЕФЕРЕНЦИИ                                                                                                                                                                                                                                                                                      ПО ТЕМАТА


 

blank-sapce