Неотложни възстановителни работи за обезопасяване откосите на траншеята от км. 82+500 до км. 83+000 в междугарието Мост – Кърджали по 4-та жп линия

blank-sapce

 

Проектът третира укрепването на траншеен скален откос чрез замрежване и шахматно  анкериране на мрежите по вертикал и хоризонтал през 2.5 м по цялата им площ. При тази технология на практика мрежите „опаковат“ откоса и предодвратяват всякакво свободно падане на камъни.

Монтирани са 1785 м² високоякостни мрежи TECCO на швейцарската фирма Геобруг, с дебелина на телта 3 мм и якост на опън над 1770 N/mm². Мрежите са прикрепени към ската с анкери GEWI D 32 с обща дължина 835 метра.

 

РЕФЕРЕНЦИИ                                                                                                                                                                                                                                                                                      ПО ТЕМАТА


 

blank-sapce