ЛОТ № 2. Път II-55 „Велико Търново – Гурково”. Укрепителни съоръжения от км. 11+170.00 до км. 33+954.25

blank-sapce

 

Изпълнението на проекта се налага в резултат от пропадане на пътното платно в слаби срутищни участъци. Укрепени са 3 участъка с обща дължина от 276 метра.

Укрепителните съоръжения представляват редица от изливни пилоти с диаметър 0.80 м, разположени през 3.00 м осово един от друг и обединени чрез надпилотни греди в ламели с дължина 6.00 м, като всяка ламела е фундирана върху два изливни пилота. Дължините на пилотите са два вида – 10.00 м и 9.00 м, в зависимост от дълбочината на залягане и конфигурацията на терена. Върху надпилотните греди са изпълнени тротоарни блокове с ширина 1.75 м и дебелина от 22 до 25 см. Изградена е регола 0.15 м, еластична ограда и стоманен парапет. За преминаване на комуникации са заложени PVC тръби с диаметър Ф 110 мм.

 

РЕФЕРЕНЦИИ                                                                                                                                                                                                                                                                                      ПО ТЕМАТА


 

blank-sapce

blank-sapce