Ликвидиране на последствията от стихийно бедствие и укрепително- отводнителни работи на свлачищен район в междугарието Дряново – Царева ливада в участъка от км. 161+472 до км. 164+584 по IV главна жп линиуя Русе – Стара Загора

blank-sapce

 

Изпълнени СМР:

  • Обрушване на скали – 5700 м³
  • Замрежване на скали – 2500 м²
  • Изсичане на дървета – 14 620 м²
  • Преоткосиране – 200 м³
  • Изкоп скални почви – 690 м³
  • Изграждане канали – 2200 м

 

РЕФЕРЕНЦИИ                                                                                                                                                                                                                                                                                      ПО ТЕМАТА


 

blank-sapce