Ликвидиране на последствията и възстановяване на щетите нанесени на железния път и прилежащите му съоръжения от срутване на земно-скална маса

blank-sapce

 

Това е първият проект за укрепване на скални откоси в България, при който се използват високоякостни мрежи. Монтирани са 1890 м² мрежи TECCO на швейцарската фирма Геобруг, с дебелина на телта 3 мм и якост на опън над 1770 N/mm². Мрежите са положени от типа „завеса“, при който са анкерирани единствено в горната част на бермата и падат свободно по ската. Това позволява контролирано свличане на скалните маси в изградената пред откоса „джоб“ стена с дължина 80 метра.

 

РЕФЕРЕНЦИИ                                                                                                                                                                                                                                                                                      ПО ТЕМАТА


 

blank-sapce