Възстановяване на Отводнителната Система в Участъка от км. 346+700 до км. 347+000 В Междугарието Асеново – Славяново – Попово по II-Ра Жп Линия

blank-sapce

 

Изпълнението на проекта се налага след настъпили аварийни събития по железния път в резултат на свличания по откоса на насипа заради продължителни валежи и появили се подпочвени води.

Укрепването е изпълнено чрез изграждането на нов армо насип от геомрежи и пластове от уплътнена трошенокаменна фракция. Изградени са укрепителни ребра и хоризонтални дренажи, направени са монолитно изляти стоманобетонови канавки. Удължен е съществуващия водосток със стоманобетонови касети 150/150/100 см.

.

 

РЕФЕРЕНЦИИ                                                                                                                                                                                                                                                                                      ПО ТЕМАТА


 

blank-sapce

blank-sapce