Възстановяване на антикорозионното покритие на коминни тела ф 700, с височина 30 м в ПКЦ

blank-sapce

 

Изпълнени СМР:

  • Почистване на коминни тела ф700 – 198 м²
  • Грундиране на коминни тела ф700 – 198 м²
  • Полагане на два слоя феролит 198 м²

 

РЕФЕРЕНЦИИ                                                                                                                                                                                                                                                                                      ПО ТЕМАТА


 

blank-sapce