Аварийно Механизирано Подновяване на Железен Път в Междугарието Поликраище – Горна Оряховица от км. 288+052 до 293+410

blank-sapce

 

Изпълнението на проекта се налага след настъпили аварийни събития в участъка на жп линията и включва цялостна рехабилитация на железния път.

В рамките на договора си „Вектор Конструкт“ изпълнява:

– пълно изгребване на баластовата призма, стария противозамръзващ пласт и земната основа до достигане на проекти;

– доставка и полагане на геотекстил;

– полагане на нов предпазен пласт с профилиране и уплътняване;

– доставка и полагане на отводнителни елементи ЛПС и отводнителни канавки;

– Пясъкоструене и боядисване на стоманен мост с дължина 104.5 м и широчина 4.1 м.

 поцинкована стомана.

 

РЕФЕРЕНЦИИ                                                                                                                                                                                                                                                                                      ПО ТЕМАТА


 

blank-sapce

blank-sapce