Укрепване на път към 6-та бичкия, язовирен район Чаира

blank-sapce

 

Обектът е изпълнен на инженеринг /проектиране и изпълнение/ с цел стабилизиране на свлачище и укрепване на пътя над язовир „Чаира“ . Изградена е стоманобетонна подпорна стена двуредово анкерирана хоризонтално и вертикално в ската. Използваните анкери са IBO R38 L=5 m и L=2.5 m. Сондажните работи са изпълнени с олекотен лафет LUMESSA по метода на въжения достъп.1

В основата на стената е изградена дренажна система за отвеждане на водите. Проектираната конструкция е разделена на три секции, стъпващи върху общ фундамент. Обратният насип е изпълнен с едроломен камък Ø100 – Ø 200, уплътняван на пластове от 50 см.

Изградена е повърхностна отводнителна канавка. Възстановено е асфалтовото покритие на пътя и е монтирана нова еластична преграда

РЕФЕРЕНЦИИ                                                                                                                                                                                                                                                                                      ПО ТЕМАТА


 

blank-sapce

Възстановяване на антикорозионното покритие на стоманен мост

blank-sapce

 

Изпълнението на проекта се налага след проведена Генерална ревизия на мостовите конструкции в ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура“. На много места антикорозионното покритие на съоръжението е компрометирано. Извършено е пясъкоструене до степен Sa 3, грундиране с алкиден грунд и полагане на два слоя алкидна боя на цялата метална конструкция. Работите са изпълнени в рамките на влакови електрически „прозорци“.

 

РЕФЕРЕНЦИИ                                                                                                                                                                                                                                                                                      ПО ТЕМАТА


 

blank-sapce

blank-sapce

Текущи ремонти на сгради, огради и съоръжения от газопреносната мрежа на „Булгаргаз“ ЕАД“

blank-sapce

 

Проектът третира рехабилитацията на 23 броя въздушни преходи от Магистрален газопровод ф 711 и Транзитен газопровод за Гърция и Македония ф 1020. Извършено е възстановяване на антикорозионното покритие на тръбите, смяна на защитната и изолационната лента при преходите земя – въздух, изработка и монтаж на оградни елементи и поставяне на предупредителни табели.

 

РЕФЕРЕНЦИИ                                                                                                                                                                                                                                                                                      ПО ТЕМАТА


 

blank-sapce

blank-sapce