Сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

На 06.07.2020 г. между „ВЕКТОР КОНСТРУКТ“ ЕООД и Министерство на икономиката, чрез Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” се сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-2200-C01 във връзка с изпълнението на проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България“. Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

Обща стойност: 10 000.00 лв., от които 8 500.00 лв. европейско и 1 500.00 лв. национално съфинансиране.

Начало: 06.07.2020 г.
Край: 06.10.2020 г.

ВЕКТОР КОНСТРУКТ ЗАПОЧНА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ПЕШЕХОДЕН МОСТ НАД ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ

„Вектор Конструкт“ ЕООД започна изпълнението на пешеходен мост над Цариградско шосе в София, осигуряващ връзка между спирките на градския транспорт от двете страни на булеварда и сградата на посетителския център „Експериментариум“, част от цялостния проект за изграждането на Научно-технологичен парк. Комплексът се разполага на територията на бивше военно поделение на Четвърти километър в столицата и включва четири подобекта – „Лаборатории и офиси“, Площадкова инфраструктура и парк“, „Бизнес инкубатор“ и „Експериментаруим и посетителски център с пешеходен мост“. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурунтоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез фонда за Регионално развитие и от националния бюджет. Инвеститор е „София Тех Парк“ АД, а Главен изпълнител на „Експериментаруим и посетителски център с пешеходен мост“ – обединение „Експо Тех Парк“, включващо „Трейс Груп Холд“ АД, „Планекс“ ООД и „Иво Петров и Архитекти“ ООД.

IMG_3798IMG_3871IMG_3820IMG_4044IMG_4046IMG_4061IMG_4102IMG_4110IMG_4114IMG_4157IMG_4163IMG_4165IMG_4167IMG_4172

ПРЕДСТОИ ОТКРИВАНЕТО НА АСАНСЬОР ДО ИСТОРИЧЕСКИ РЕЗЕРВАТ ТРАПЕЗИЦА

Тази сутрин по ТВ 7 беше излъчен репортаж, във връзка с предстоящото откриване на наклонен асансьор до исторически резерват “Трапезица” Велико Търново. За повече информация, натиснете тук