ВЕКТОР КОНСТРУКТ управлява и изпълнява проекти в областта на гражданското, инфраструктурното и промишлено строителство. Повече от 11 години компанията строи жилища, обновява обществени сгради, работи на индустриални площадки, добавя стойност в изграждането и поддържането на пътища и съоръжения.

Това, което ни отличава от повечето строителни фирми е извършването на услуги на високи и трудно достъпни места по метода на въжения достъп. През годините се утвърдихме като водеща фирма в областта на укрепването на ерозирали скални масиви в непосредствена близост до пътна и жп инфраструктура.

От създаването си през 2004 година досега сме изпълнили над 100 проекта в посочените области. Сред възложителите ни са били редица държавни структури и общини в България, частни инвеститори, големи български и чужди строителни компании. Финансовият обем на дружеството от строителство надхвърля 20 милиона лева.

ВЕКТОР КОНСТРУКТ разполага с високо квалифициран административен, инженерно-технически и работен потенциал, както и с необходимите технически ресурси за реализиране на строителни обекти. Във времето дружеството създаде партньорски взаимоотношения с водещи производители и търговци на материали и механизация, доставчици на специфични услуги и носители на иновативни технологии. Доверието във фирмата винаги е водело и продължава да води до подкрепа на дейността й от банковия сектор в страната.

Високо качество на услугите, коректност в отношенията с клиентите и отговорно поведение към обществото са принципите, които стоят в основата на успешната ни работа. Не спираме да търсим и внедряваме нови добри практики в организацията си, с които да повишаваме качеството и ефективността на услугите си.

Сертификат околна среда - български_001

ВЕКТОР КОНСТРУКТ притежава Интегрирана система за управление на качеството, осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда, съгласно международните стандарти ISO 9001:2000, OHSAS 18001:2007 и ISO 14001:2004. Дружеството е сертифицирано и по Стандарта за социална отговорност SA 8000.

Фирмата е вписана в Регистъра на Камарата на строителите за строежи от Първа група – строежи от високото строителство, Втора група – строежи от транспортната инфраструктура, Четвърта група – строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда и Пета група – отделни видове СМР, съгласно Класификацията на икономическите дейности в България.

 

ВЕКТОР КОНСТРУКТ управлява и изпълнява проекти в областта на гражданското, инфраструктурното и промишлено строителство. Повече от 11 години компанията строи жилища, обновява обществени сгради, работи на индустриални площадки, добавя стойност в изграждането и поддържането на пътища и съоръжения.Това, което ни отличава от повечето строителни фирми е извършването на услуги на високи и трудно достъпни места по метода на въжения достъп. През годините се утвърдихме като водеща фирма в областта на укрепването на ерозирали скални масиви в непосредствена близост до пътна и жп инфраструктура.

От създаването си през 2004 година досега сме изпълнили над 100 проекта в посочените области. Сред възложителите ни са били редица държавни структури и общини в България частни инвеститори, големи български и чужди строителни компании. Финансовият обем на дружествотоот строителство надхвърля 20 милиона.

Разполагаме с високо квалифициран административен, инженерно-технически и работен потенциал, както и с необходимите технически ресурси за реализиране на строителни обекти. Във времето дружеството създаде партньорски взаимоотношения с водещи производители и търговци на материали и механизация, доставчици на специфични услуги и носители на иновативни технологии. Доверието във фирмата винаги е водело и продължава да води до подкрепа на дейността й от банковия сектор в страната.