ВЕКТОР КОНСТРУКТ успешно участва в публични и частни конкурси за управление и изпълнение на обекти в областта на високото строителство – строителство и ремонт на жилищни, административни, производствени и обществени сгради и съоръжения. Фирмата има богат опит в реализирането на проекти по оперативните програми „Транспорт“ и „Регионално развитие“ на Европейския съюз. Сред възложителите й в този сектор са били Министерство на културата, община Благоевград, Национална компания „Железопътна инфраструктура”, Булгартрансгаз, частни инвеститори в България.

Във фирмата работят висококвалифицирани и силно мотивирани специалисти в сектора на промишленото и гражданско строителство. Разполагаме с опитни работни групи за изпълнение на конструктивни, инсталационни и довършителни работи. Когато силите не ни достигат, обединяваме усилията си с фирми, които споделят нашата ценносттна система. Разполагаме със собствени технически ресурси -  строителен инвентар и механизация, а при необходимост от по-големи, наемаме от наши партньори, с които повече от 10 години работим в атмосфера на честни и отговорни взаимоотношения.

 

 

   

РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СГРАДИ

Фирмата извършва саниране на
стари жилищни и обществени сгради,
включващо конструктивно укрепване,
подмяна на инсталации, архитектурни
рационализации и мерки за увеличаване
на енергийната ефективност.

ТУРИСТИЧЕСКИ И СПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

Реализираме проекти в областта на
туризма и спортната инфраструктура.
В подножието на исторически резерват
„Трапезица” доставихме и монтирахме
най-големия туристически наклонен
асансьор в България с дължина 130 метра
и капацитет за 25 човека.

                              НОВО СТРОИТЕЛСТВО

ВЕКТОР КОНСТРУКТ изгражда жилищни,
обществени и производствени сгради
от всякакъв тип и в пълния им обем – от
конструктивните, през инсталационните
и архитектурни работи, до вертикалната
планировка и прилежащата им
инфраструктура.

РЕСТАВРАЦИЯ НА ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА

Изпълняваме строителни и реставрационно-консервационни
работи на паметници на културата с регионално
и национално значение. Такъв е църквата
„Св. Георги” в с. Арбанаси, гр. Велико Търново
с възстановени стенописи на над 400 години