ВЕКТОР КОНСТРУКТ е първата фирма в България, която започна да изпълнява съвременни технологии и да внедрява продукти строго предназначени за укрепване на ерозирали скални откоси като високоякостни мрежи, еластични прегради и анкери. През годините дружеството е изпълнило десетки проекти по обезопасяване на участъци в непосредствена близост до пътна и жп инфраструктура. Сред възложителите му са били ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура“, Агенция „Пътна инфраструктура“, редица големи български и чужди строителни компании.

Фирмата разполага с екипи от специалисти преминали обучение съгласно правилата на Асоциацията на работещите по алпийски способ в България (АРАС), член на международната браншова организация IRATA. В работата си дружеството използва изцало професионален инвентар за обезопасяване и спазва всички нормативни изисквания за безопасност при работа от въже.

.

 

 

   

            МОНТАЖ НА ЕЛАСТИЧНИ БАРИЕРИ

Фирмата извършва монтаж на еластични прегради по скални
откоси с различен клас на поемане на динамични удари – от 500
до 5000 Kj. „Бариерите“ против падащи камъни са изключително
ефективна обезопасителна технология на места, където в близост
до инфраструктурата има опасност от откъсване на 
големи скални блокове. Преграда от 1000 Kj например 
може да поеме без да се разкъса, свободно падащ блок  
от 30 метра височина с обем от 1.5 m³

                ВИСОЧИННИ РЕМОНТИ

Дружеството изпълнява различни строителни и
строително-ремонтни услуги на високи и трудно достъпни 
места по метода на въжения достъп – монтажни
и демонтажни работи, обследване и саниране на
стоманобетонни и метални конструкции, възстановяване
на антикорозионни покрития.

                                                  УКРЕПВАНЕ НА СКАЛНИ ОТКОСИ

ВЕКТОР КОНСТРУКТ изпълнява проекти по укрепване на скални
откоси в непосредствена близост до пътна и жп инфраструктури
по метода на въжения достъп. В зависимост от техническите
спецификации и изискванията на възложителите монтираме
предпазни мрежи с различни якостни характеристики и по различни
технологии. Сред тях са:
• замрежване тип „завеса”
• замрежване чрез шахматно анкериране

        БЕЗВЗРИВНО РАЗБИВАНЕ НА СКАЛИ

ВЕКТОР КОНСТРУКТ извършва безвзривно разбиване
на скали и стоманобетон на високи и труднодостъпни
места, където взривяването е невъзможно или
неефективно. Използваме два основни
метода при този вид дейност:
• механизирано разбиване с хидравлични цепачки
• разбиване с разширяващ цимент