ВЕКТОР КОНСТРУКТе първата фирма в България, която започна да изпълнява съвременни технологии и да внедрява продукти строго предназначени за укрепване на ерозирали скални откоси като високоякостни мрежи, еластични прегради и анкери. През годините дружеството е изпълнило десетки проекти по обезопасяване на участъци в непосредствена близост до пътна и жп инфраструктура. Сред възложителите му са били ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура“, Агенция „Пътна инфраструктура“, редица големи български и чужди строителни компании.

Фирмата разполага с екипи от специалисти преминали обучение съгласно правилата на Асоциацията на работещите по алпийски способ в България (АРАС), член на международната браншова организация IRATA. В работата си дружеството използва изцало професионален инвентар за обезопасяване и спазва всички нормативни изисквания за безопасност при работа от въже.

 


 


 

 УКРЕПВАНЕ НА СКАЛНИ ОТКОСИ

ВЕКТОР КОНСТРУКТ изпълнява проекти по укрепване на скални откоси в непосредствена близост до пътна и жп инфраструктура по метода на въжения достъп. В зависимост от техническите спецификации и изискванията на възложителите монтираме предпазни мрежи с различни якостни характеристики и по различни технологии. Сред тях са:

  • замрежване тип „завеса”, при който мрежите се анкерират единствено в горната част на бермите и свободно се спускат по откосите
  • замрежване чрез шахматно анкериране и обединяване на анкерите със стоманени въжета („тиранти”)

МОНТАЖ НА ЕЛАСТИЧНИ БАРИЕРИ

Фирмата извършва монтаж на еластични прегради по скални откоси с различен клас на поемане на динамични удари – от 500 до 5000 Kj. „Бариерите“ против падащи камъни са изключително ефективна обезопасителна технология на места, където в близост до инфраструктура има опасност от откъсване на големи скални блокове. Преграда от 1000 Kj например може да поеме без да се разкъса свободно падащ блок от 30 метра височина с обем от 1.5 m³

БЕЗВЗРИВНО РАЗБИВАНЕ НА СКАЛИ

ВЕКТОР КОНСТРУКТ безвзривно разбиване на скали и стоманобетон на високи и труднодостърни места, където взривяването е невъзможно или неефективно. Използваме два основни метода при този вид дейност:

  • механизирано разбиване с хидравлични цепачки
  • разбиване с разширяващ цимент

ВИСОЧИННИ РЕМОНТИ

Дружеството изпълнява различни строителни и строително-ремонтни услуги на високи и трудно-достъпни места по метода на въжения достъп – монтажни и демонтажни работи, обследване и саниране на стоманобетонни и метални конструкции, възстановяване на антикорозионни покрития.