Уважаеми инвеститори, партньори, колеги,

Изминаха повече от 11 години от появата на Вектор Конструкт на пазара на строителни услуги в България. През лятото на 2004 година стартирахме с малък екип от специалисти в областта на укрепването на скални откоси в непосредствена близост до пътна и жп инфраструктури.

През годините разширихме дейността си в сектора на високото, инфраструктурно и промишлено строителство. Изпълнихме десетки проекти, свързани със строителство и модернизация на сгради, изграждане и поддържане на индустриални площадки, пътища и съоръжения. Наши възложители бяха най-големите държавни структури и предприятия, редица общини и частни инвеститори в България.

Бяхме част от така наречения „бум” в строителството. Преминахме кризата, адаптирахме се към новите условия и гледаме напред. Амбицията ни е да продължим да растем устойчиво и динамично, като разумно увеличаваме обхвата и обема на услугите си.

Никога не сме разделяли проектите на малки и големи, значими или маловажни. За нас всеки обект е бил предизвикателство и възможност да дадем най-доброто, на което сме способни. Вярваме, че в това се състои истинският смисъл за всеки, който добавя каквато и да е стойност към останалите.

Гледайки напред във времето бихме искали не просто Вектор Конструкт да става все по-голям и уважаван субект. Целта ни е в очите на инвеститорите да се утвърдим като институция на компетентност и символ на коректност и доверие.

Пожелаваме здраве, разум и успехи на всички!

ПОСЛЕДНИ ПРОЕКТИ

ПУБЛИКАЦИИ

Сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.
ОБЕЗОПАСЯВАТ СКАЛИТЕ ПО ПЪТЯ В ИСКЪРСКОТО ДЕФИЛЕ

ОБЕЗОПАСЯВАТ СКАЛИТЕ ПО ПЪТЯ В ИСКЪРСКОТО ДЕФИЛЕ

Би Ти Ви излъчи репортаж за укрепването на скални откоси в участъци по пътя на Искърското дефиле, ко[...]
ВЕКТОР КОНСТРУКТ ЗАПОЧНА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ПЕШЕХОДЕН МОСТ НАД ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ

ВЕКТОР КОНСТРУКТ ЗАПОЧНА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ПЕШЕХОДЕН МОСТ НАД ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ

„Вектор Конструкт“ ЕООД започна изпълнението на пешеходен мост над Цариградско шосе в София, осигуря[...]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Уважаеми инвеститори, партньори, колеги,

Изминаха повече от 10 години от създаването на Вектор Конструкт и появата на фирмата на пазара на строителни услуги в България. През лятото на 2004 година стартирахме с малък екип от специалисти в областта на укрепването на скални откоси в непосредствена близост до пътна и жп инфраструктури по метода на въжения достъп. За няколко години станахме водеща фирма в това направление, което продължаваме да развиваме и днес и което ни отличава от повечето строителни фирми у нас.

През годините разширихме дейността си в сектора на високото, инфраструктурно и промишлено строителство. Изпълнихме десетки проекти, свързани със строителство и модернизация на сгради, изграждане и поддържане на индустриални площадки, пътища и съоръжения. Наши възложители бяха най-големите държавни структури и предприятия, редица общини и частни инвеститори в България.

Бяхме част от така наречения „бум” в строителството. Преминахме кризата, която доведе до напускането на стотици компании от българския пазар. Адаптирахме се към новите условия и гледаме напред. Амбицията ни е да продължим да растем устойчиво и динамично, като разумно увеличаваме обхвата и обема на услугите си.

CoverBlue2

ПУБЛИКАЦИИ

Сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.
ОБЕЗОПАСЯВАТ СКАЛИТЕ ПО ПЪТЯ В ИСКЪРСКОТО ДЕФИЛЕ

ОБЕЗОПАСЯВАТ СКАЛИТЕ ПО ПЪТЯ В ИСКЪРСКОТО ДЕФИЛЕ

Би Ти Ви излъчи репортаж за укрепването на скални откоси в участъци по пътя на Искърското дефиле, ко[...]
ВЕКТОР КОНСТРУКТ ЗАПОЧНА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ПЕШЕХОДЕН МОСТ НАД ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ

ВЕКТОР КОНСТРУКТ ЗАПОЧНА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ПЕШЕХОДЕН МОСТ НАД ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ

„Вектор Конструкт“ ЕООД започна изпълнението на пешеходен мост над Цариградско шосе в София, осигуря[...]